ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565 (“การจัดทำ TOR ที่ดี และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 2)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดี และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องภานุมาศ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น