ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 -23 มกราคม 2565 (“การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” รุ่นที่ 2)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น