ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร“พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายฯ” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย

กับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น