“ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงิน จากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงิน

จากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น