ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัย การเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัย

การเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น