ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผล การประกาศผู้ชนะวิธี e – Bidding” รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง

การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผล

การประกาศผู้ชนะวิธี e – Bidding” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น