ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม ลักสูตร “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติ ตามกฎ\กระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริม หรือสนับสนุน พ.ศ. 2563”  รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติ

ตามกฎ\กระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริม

หรือสนับสนุน พ.ศ. 2563”  รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น