ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลัง สำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 10

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

สำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น