หลักสูตร“เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๔ พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล ในระบบ(e-GP)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4

พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-GP)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น