หลักสูตร“แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้าง

การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น