คุยกับผู้อำนวยการ

อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

หนังสือราชการ


วีดีโอและภาพกิจกรรม


สมาชิก LOGINหลักสูตร "ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาทในพิธีการสมาคม”

PDF พิมพ์ อีเมล


หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทในพิธีการสมาคมการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2558
   สมัครเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 2-7 สิงหาคม 2558
       >แผนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2558
       >หนังสือเชิญเข้ารับการฝึกอบรม และรายละเอียดหลักสูตร รุ่นที่ 2
       >> สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ...
     * ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน
       -
ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน
       - บุคลิกภาพในการพูด
       - หลักการพูดในที่ประชุมชน
     * ศิลปะการถ่ายทอด
       - ศิลปะการถ่ายทอด
       - การเพิ่มพลังคำพูด
       - การใช้ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง ประกอบการพูด
     * ศิลปะการพูดจูงใจ
       - ศิลปะการพูดจูงใจ
       - หลักการโน้มน้าวใจ
       - จิตวิทยาการพูด
     * เทคนิคการเป็นพิธีกร

       -
เทคนิคการเป็นพิธีกร
       - การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด
     * หลักการพูดในโอกาสต่างๆ
       - การพูดในโอกาสต่างๆ 
       - มารยาทและพิธีการสมาคม
       - ตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
     * หลักการกล่าวสุนทรพจน์
       - องค์ประกอบของสุนทรพจน์
       - การพูดจูงใจมหาชน
       - พลังคำพูด
     * จิตวิทยาการพูด
       - จิตวิทยาการพูด
       - การสร้างไหวพริบในการพูด และการสร้างอารมณ์ขัน
     * การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาททางสังคม
       - ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
       - บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา)
       - การพัฒนารูปลักษณ์ทางกายที่เหมาะสมกับตนเอง
       - มรรยาททางสังคม
       - มรรยาทการแต่งกายและการรับประทานอาหาร
     * พิธีการสมาคม การแต่งกายเครื่องแบบราชการ พระราชพิธี ศาสนพิธี
       - การแต่งกายในพิธีการต่างๆ
       - การแต่งกายเครื่องแบบราชการ
       - ระเบียบข้อควรระวังในการแต่งกายเครื่องแบบราชการ
       - พระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
  
       ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 วัน


วิธีการฝึกอบรม
       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ  จากการฝึกอบรมอย่างเต็มที่  และสามารถพูดต่อหน้าที่ประชุมชนได้อย่างมั่นใจ  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี และถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรและมีการฝึกภาคปฏิบัติ  ซึ่งเน้นหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ โดยในการฝึกปฏิบัตินั้น จะมีวิทยากรแนะนำ วิจารณ์เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความสนุกสนานเป็นกันเองและสามารถพูดต่อหน้าที่ประชุมชนได้ในที่สุด

คุณสมบัติผู้อบรม
      
ข้าราชการจากภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้บริหารองค์กร และผู้สนใจทั่วไป
       จำนวน รุ่นละไม่เกิน 30 คน

ค่าลงทะเบียน
       
ท่านละ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมค่าห้องพัก จำนวน 2 คน, ค่ากระเป๋าและเอกสารประกอบการอบรม, ค่าตอบแทนวิทยากร, อาหารเช้า กลางวัน เย็น และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

การออกใบรับรอง
      
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากคณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด

 
free pokerfree poker

เพื่อน Facebook

ต้องการฝึกอบรม ?

ความต้องการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ของ อปท ?
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
สำนักบริการวิชาการ มศก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มทWho's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counterToday188
mod_vvisit_counterYesterday903
mod_vvisit_counterThis week2949
mod_vvisit_counterLast week4084
mod_vvisit_counterThis month2325
mod_vvisit_counterLast month15196
mod_vvisit_counterAll days848715

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.167.58.159
 , 
Today: ก.ย. 04, 2015