คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณ

ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา” รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร