หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Leadership : ผู้นำที่ตระหนักรู้กับหลุมพรางทั้งเจ็ดเพื่อความเป็นผู้นำที่แท้จริง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Leadership :

ผู้นำที่ตระหนักรู้กับหลุมพรางทั้งเจ็ดเพื่อความเป็นผู้นำที่แท้จริง”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น